โครงการที่กำลังดำเนินการก่อสร้าง

2022 บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย (สำโรง)

 


 

2022 บริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์  (สำโรง)