สารจากประธาน

 

สารจากประธาน

      ยูทิลิตี้ พลัส ภายใต้ชื่อย่อ U-plus เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดกลาง ให้บริการออกแบบและก่อสร้างอาคารสำนักงาน โรงงาน คลังสินค้าโครงสร้างเหล็กและคอนกรีตเสริมเหล็ก ระบบไฟฟ้า-เครื่องกล-สื่อสาร ทั้งงานก่อสร้างใหม่และปรับปรุงดัดแปลงอาคารเดิม

      ด้วยประสบการณ์ของทีมบริหารและความพร้อมของทีมงานที่มีความมุ่งมั่นเพื่อผลงานที่ดีมีมาตรฐาน งานแล้วเสร็จทันตามเวลา ในราคาที่เหมาะสม  มีความซื่อตรงและความเป็นมิตรของคู่ค้าที่ดี ทำให้ได้รับความเชื่อถือจากลูกค้ามีการเลือกใช้บริการซ้ำอย่างต่อเนื่อง

      การดำเนินธุรกิจ เพื่อมุ่งสู่ระดับสากลจึงได้นำโปรแกรมการวางแผนทรัพยากรองค์กร ERP (Enterprise Resource Planning : Pojjaman) มาช่วยบริหารจัดการงานระบบบัญชี งานจัดซื้อ-จัดจ้างและสนับสนุนงานโครงการให้เกิดความเป็นระบบและรวดเร็วยิ่งขึ้น และนำระบบบริหารคุณภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานมาใช้ โดยบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001, OHSAS 18001 ,ISO 14001 จาก sgs ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้ลูกค้าได้รับในสิ่งที่ดีที่สุดจากการบริการ

ว่าที่เรือตรีปรีชา  ประกอบสุข
    ประธานกรรมการบริหาร