กิจกรรมบริษัทฯ


กิจกรรมเดินวิ่ง แรลลี่ในสวน 2023

พิธีวางศิลาฤกษ์ขึ้นเสาเอกโครงการ AAPICO – PUREM JV FACTORY นิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้ ระยอง เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566

 


ทำบุญบริษัท 2565


ตรวจประเมิน iso ปี 2565


ประชุมสามัญประจำปีและทำบุญบริษัท 2564


ประชุมสามัญประจำปีและทำบุญบริษัท 2563


ประชุมสามัญประจำปีและทำบุญบริษัท 2562

 

กิจกรรมท่องเที่ยวบริษัทประจำปี 2562

 

ตรวจประเมิน iso ภายในบริษัท 2562


ประชุมคู่ค้าประจำปี 2562


อบรมการสั่งงาน มอบหมายงานและติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ 2562

   

งานอุปสมบท คุณภานุวัตน์ ประกอบสุข บุตรชายคุณปรีชา ประกอบสุข ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท ยูทิลิตี้ พลัส จำกัด 2562

   
 

อบรมการจัดการความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล 2562

 

รดน้ำดำหัวผู้บริหารในวันสงกรานต์ประจำปี 2562

 

ตรวจสุขภาพและจัดงานกีฬาสีประจำปี 2561

 
 

ตรวจประเมิน iso ภายในบริษัท 2561

   

 

อบรมการสื่อสารที่ดีและการทำงานเป็นทีม 2561

   

รดน้ำดำหัวผู้บริหารในวันสงกรานต์ประจำปี 2561

     
 

ตรวจสุขภาพและจัดงานกีฬาสีประจำปี 2560

 

จัดอบรมทักษะการเป็นหัวหน้างาน 2560

 

เจ้าหน้าที่จาก SGS  Audit ISO9001 และ OHSAS18001

   

เจ้าหน้าที่จาก SGS ตรวจประเมิน ISO 14001 : 2015

 

 

อบรมเพื่อมุ่งสู่ iso 14001 version 2015 ปี 2560

   
 

ทำบุญอาคารใหม่ ณ สำนักงานใหญ่ ปี 2559

   
 

อบรมดับเพลิงประจำปี 2559

   
 

กิจกรรมท่องเที่ยวและอบรมพนักงานประจำปี 2559

   
 

เข้ารับมอบรางวัล ความปลอดภัยในการทำงานประจำปี 2559

   
 

ออกบูธ งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ปี 2559

   
 

การประชุมประจำปี 2558

   
   

งานทำบุญอาคารสำนักงานใหม่ ปี 2557

     
 

การอบรมพนักงานประจำปี 2557

   
 

ประชุมบริษัทประจำปี 2557