2018 ปรับปรุงโรงเก็บแม่พิมพ์ บริษัทวิลเลลอย แอนด์ บอค(ประเทศไทย)จำกัด

2018 ปรับปรุงลานเครนยกตู้สินค้า ท่าเรือบีเอ็มที

2017 งานปรับปรุงตลาด ป้ายรถประจำทาง zeer rangsit

2017 อาคารซ่อมบำรุงยานยนต์ กระทิงแดงบางบอน

2017 งานปรับปรุงเสาอาคารส่วนต่อขยายโรงงานกระทิงแดงบางบอน

2017 ออกแบบและก่อสร้างอาคารจอดรถดับเพลิง เขาหินซ้อน

2017 งานปรับปรุงรางน้ำ คสล TG Vanding

2017 ติดตั้งสปริงเกอร์ดับเพลิง isuzu gateway

2017 ต่อเติมหลังคากันฝน isuzu gateway

2017 ปรับปรุงงานระบบอาคารเซียร์รังสิต

2014 งานก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์

2014 งานปรับปรุงโรงงาน TID

2014 งานออกแบบและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโกดังเก็บของ

2013 งานซ่อมถนนและรางน้ำ

2013 งานปรับปรุงสำนักงานใหญ่บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

2013 งานออกแบบและก่อสร้างโกดังเก็บของ

2012 งานก่อสร้างอาคารจ่ายไฟฟ้าโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ (รังสิต)

2012 งานออกแบบและติดตั้งระบบลำเลียงสินค้า

2012 งานรื้อถอนและเคลื่อนย้ายเครื่องจักร

2011 งานปรับปรุงลานจอดรถ

2010 งานติดตั้งและออกแบบคานรับเครื่องจักร

2010 งานสร้างทางลาดสำหรับรถโฟล์คลิฟ

2015 งานเปลี่ยนหลังคาโปร่งแสง

2015 งานปรับปรุงอาคารยิมเนเซียม

2015 งานปรับปรุงสำนักงาน BMTP

2015 งานปรับปรุง canopy

2015 งานก่อสร้างศูนย์เยาวชน

2015 งานสร้างโรงเก็บของ ( ผ้าใบ )

2016 งานก่อสร้างโรงชำระล้าง

2016 งานเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ

2016 งานปรับปรุงประตูทางเข้า

2016 งานสร้างโรงงานและลานจอดรถ

2016 งานสร้างหลังคา 2 ชั้น

2016 งานเปลี่ยนหลังคา

2016 งานขยายโรงจอดรถ