โครงการที่กำลังดำเนินการก่อสร้าง

อาคารลานจอดรถ 8 ชั้น โรงพยาบาลหัวเฉียว


อาคารโรงซ่อมเครื่องจักรย่อย เขื่อนภูมิพล

 

 


 

อาคารรักษาความปลอดภัย สถานีก็าซธรรมชาติ ปตท เขาหินซ้อน


IMPROVEMENT AREA HBS & BHS-MTB

 


INSTALL CEILING UNDER CANTEEN

 

 


RENOVATE STEP#2 GATEWAY PLANT

 

 


MAKE STAND DECK FRONT LA SHOP