วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

                            สร้างความมั่นคงต่อพนักงานนำไปสู่การส่งมอบงานบริการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ ให้เหนือความคาดหวังของลูกค้า

                                                                                                                                                                                                                      กรรมการบริหาร

                                                                                                                                                                                                               บริษัทยูทิลิตี้พลัสจำกัด