ความรับผิดชอบต่อสังคม

 

2561 กิจกรรมปลูกป่าเพื่อลดโลกร้อน ฉะเชิงเทรา

 

 


 

 2561 มอบรางวัลสนับสนุนกิจกรรมในงานวันเด็กแห่งชาติ

 

 


2560 งานทำบุญทอดกฐิน ณ วัดบางหัวเสือ

 

 

 


 

2560 งานทำบุญทอดกฐิน ณ วัดบางฝ้าย

 

 


2560 แจกทุนการศึกษาและมอบของใช้ในวันเด็กแห่งชาติ

 


 

 

2559 งานทำบุญทอดกฐิน ณ วัดบางฝ้าย

 

 


2559 งานทำบุญทอดกฐิน ณ สำนักสงฆ์ธุดงคสถานธัญยธรณ์

 


 

 

2559 งานทำบุญทอดกฐิน ณ วัดบางหัวเสือ

 

 


2558 สนับสนุนงานวันเด็กแห่งชาติ 

 

 


2557 งานทำบุญทอดกฐิน ณ วัดคลองมอญ