กิจกรรมบริษัทฯ

ประชุมสามัญประจำปีและทำบุญบริษัท 2563


ประชุมสามัญประจำปีและทำบุญบริษัท 2562

 


กิจกรรมท่องเที่ยวบริษัทประจำปี 2562

 


ตรวจประเมิน iso ภายในบริษัท 2562


ประชุมคู่ค้าประจำปี 2562


อบรมการสั่งงาน มอบหมายงานและติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ 2562

 

 


งานอุปสมบท คุณภานุวัตน์ ประกอบสุข บุตรชายคุณปรีชา ประกอบสุข ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท ยูทิลิตี้ พลัส จำกัด 2562

 

 


 

อบรมการจัดการความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล 2562

 


รดน้ำดำหัวผู้บริหารในวันสงกรานต์ประจำปี 2562

 


ตรวจสุขภาพและจัดงานกีฬาสีประจำปี 2561

 


 

ตรวจประเมิน iso ภายในบริษัท 2561

 

 


 

อบรมการสื่อสารที่ดีและการทำงานเป็นทีม 2561

 

 


รดน้ำดำหัวผู้บริหารในวันสงกรานต์ประจำปี 2561

 

 

 


 

ตรวจสุขภาพและจัดงานกีฬาสีประจำปี 2560

 


จัดอบรมทักษะการเป็นหัวหน้างาน 2560

 


เจ้าหน้าที่จาก SGS  Audit ISO9001 และ OHSAS18001

 

 


เจ้าหน้าที่จาก SGS ตรวจประเมิน ISO 14001 : 2015

 

 


อบรมเพื่อมุ่งสู่ iso 14001 version 2015 ปี 2560

 

 


 

ทำบุญอาคารใหม่ ณ สำนักงานใหญ่ ปี 2559

 

 


 

อบรมดับเพลิงประจำปี 2559

 

 


 

กิจกรรมท่องเที่ยวและอบรมพนักงานประจำปี 2559

 

 


 

เข้ารับมอบรางวัล ความปลอดภัยในการทำงานประจำปี 2559

 

 


 

ออกบูธ งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ปี 2559

 

 


 

การประชุมประจำปี 2558

 

 


 

 

งานทำบุญอาคารสำนักงานใหม่ ปี 2557

 

 

 


 

การอบรมพนักงานประจำปี 2557

 

 


 

ประชุมบริษัทประจำปี 2557